LABOR MOBILITY OF FOREIGNERS IN SLOVAK REPUBLIC

  • Eva Rievajová University of Economics in Bratislava
  • Andrej Přívara University of Economics in Bratislava
  • Kamila Mayerová Alexander Dubček University of Trenčín, Trenčín

Abstract

The issue of international labor migration is currently one of the most serious and discussed issues in all EU countries. This is also the case in Slovakia. The paper focuses primarily on the description of the current development of Slovak migration policy, which reflects the current situation at Slovak labor market. The impact of the simplified recruitment of workers from third countries for their employment in Slovakia is documented on the basis of the latest statistics.  We consider efforts to modernize migration policies as one of the possible means of addressing the situation of labor shortages at Slovak labor market.

Author Biographies

Eva Rievajová, University of Economics in Bratislava

PhD, lecturer Faculty of National Economy, Department of Social Development and Labour, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

 Research interests: labor markets globalization, migration policy

Andrej Přívara, University of Economics in Bratislava

PhD, ast. professor, Department of Social Development and Labour, University of Economics in Bratislava

Bratislava, Slovak Republic

 Research interests: international migration, EU labor market, international regulation of labor migration

Kamila Mayerová, Alexander Dubček University of Trenčín, Trenčín

Ing, lecturer Faculty of Social Economics Relationships, Alexander Dubček University of Trenčín

Trenčín, lovak Republic

 Research interests: labor markets globalization, migration policy

References

Bachtíková, I. (2014). Organizácia azylovej a migračnej politiky v Slovenskej republike. Bratislava: IOM.

Bilic, M., Krogmann, A. (2015). Zahraničná migrácia a jej vplyv na životnú úroveň obyvatel’ov a krajinu Slovenska. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Bolečeková, M., Olejárová, B., & Ostasz, G. (2018). Instruments of migration policy: A case of the Slovak Republic. Journal of International Studies, 11, 225–239.

Bucevska, V. (2011). The Role of Remittances in Financial Crisis: Empirical Evidence from Macedonia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 24(4): 75–90.

Crespo Cuaresma, J., Lábaj, M., & Pružinský, P. (2014). Prospective ageing and economic growth in Europe. The Journal of the Economics of Ageing, 3(C): 50–57.

Danaj, A., Lazányi, K., & Bilan, Y. (2018). Perceptions and Implications of Immigration in France – Economic, Social, Political and Cultural Perspectives. Economics & Sociology, 11(3): 226–247.

De La Peña Esteban, J. I., & Peña-Miguel, N. (2018). Rethinking social welfare in Spain: a basic pension for everyone. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1): 1737–1757.

Deskar-Škrbić, M., Drezgić, S., & Šimović, H. (2018). Tax policy and labour market in Croatia: effects of tax wedge on employment. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 1218–1227.

Drozd, P., Frkáňová, A., & Ulrichová, N. (2013). Získavanie vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín do Slovenskej republiky. Bratislava: IOM.

FINWEB. (2018). Ktoré profesie nemá na Slovensku kto robiť? Zverejnili očakávaný zoznam. Retrieved: https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1769005-ktore-profesie-nema-na-slovensku-kto-robit-zverejnili-ocakavany-zoznam

Hudcovský, M., Lábaj, M., & Morvay, K. (2017). Employment Growth and Labour Elasticity in V4 Countries: Structural Decomposition Analysis. Prague Economic Papers, 26(4): 422–437.

IOM (2019a). Modrá karta EÚ. Retrieved: https://www.mic.iom.sk/sk/pobyt2/prechodny-pobyt/167-modra-karta-eu.html

IOM (2019b). Zamestnávanie cudzincov na Slovensku. Retrieved: https://www.mic.iom.sk/sk/praca/zamestnavanie-cudzincov-na-slovensku.html

Kakaš, A. (2017). Vzdialenost’ ako faktor vỳskumu vnútornej migrácie Slovenska. Geografickỳ Časopis, 69(1): 41–60.

Kelly, M., & Hedman, L. (2016). Between Opportunity and Constraint: Understanding the Onward Migration of Highly Educated Iranian Refugees from Sweden. Journal of International Migration and Integration, 17(3), 649–667.

Klamár, R., & Gavaľová, A. (2018). Regional application of the Gross National Happiness Index in the context of the quality of life in Slovakia. Geografický Časopis - Geographical Journal, 70(4).

MHSR (2018). Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Retrieved: https://www.mhsr.sk/uploads/files/wRKb2ncO.pdf

MPSVR (2019a). Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. Retrieved: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-cudzinci/strategia.pdf

Pohorelá, P. (2019). Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov v roku 2019. Retrieved: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zamestnavanie-cudzincov-2019

Rehák, Š., & Dudová, I. (2018). Kto ostáva a kto odchádza? Migračné rozhodovanie absolventov Žilinskej univerzity v Žiline. Geografický Časopis - Geographical Journal, 70(1).

Sirkeci, I., & Přívara, A. (2017). Cost of Sending Remittances from the UK in the Aftermath of the Financial Crisis. Remittances Review, 2(1): 47–56.

Škuflić, L., & Vučković, V. (2018). The effect of emigration on unemployment rates: the case of EU emigrant countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 1826–1836.

Šprocha, B., Šídlo, L., Klapková, M., & Ďurček, P. (2018). Nové prístupy k hodnoteniu procesu populačného starnutia a ich aplikácia v prípade Slovenska a Európy. Geografický Časopis - Geographical Journal, 70(4).

Vasylieva, T., & Samusevych, Y. (2018). Does Tax Competition for Capital Define Entrepreneurship Trends in Eastern Europe? On-Line Journal Modelling the New Europe, (27), 34–66.

Wang, D. (2019). International labour movement, public intermediate input and wage inequality: a dynamic approach. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 1–16
Published
2019-10-01
How to Cite
Rievajová, E., Přívara, A., & Mayerová, K. (2019). LABOR MOBILITY OF FOREIGNERS IN SLOVAK REPUBLIC. The EUrASEANs: Journal on Global Socio-Economic Dynamics, (5(18), 55-64. https://doi.org/10.35678/2539-5645.5(18).2019.55-64